Verwerp de Wet op de Terugkeer

Doe mee en teken!

In november 1917 gaf de Britse regering de zgn. de Balfour Verklaring uit om steun te verlenen aan ‘een nationaal tehuis voor het Joodse volk’. De Britse minister van buitenlandse zaken Lord Balfour schreef expliciet dat dit tehuis rekening moest houden met de niet-Joodse bevolking in Palestina: “Duidelijk is dat niets zal gebeuren dat de burgerlijke en religieuze rechten van de bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina zal aantasten.” De verklaring zelf was een loos gebaar, omdat Groot-Brittannië hulp noch ondersteuning aanbood. In later jaren verkreeg het document echter een grote symbolische betekenis.

Na de Tweede Wereldoorlog besloot de internationale gemeenschap het Britse mandaatgebied Palestina op te splitsen in twee nationale tehuizen: een land voor Joden en een land voor Palestijnen. Palestijnse en Arabische leiders verwierpen dit voorstel. De Joodse leiders stemden ermee in en riepen in mei 1948 hun onafhankelijkheid uit. In de hier op volgende oorlog bezette Jordanië de Westelijke Jordaanoever en viel de Gazastrook toe aan Egypte. Joodse milities verdreven de Palestijnen met geweld uit hun dorpen en steden – beter bekend als het Arabische begrip Nakba (catastrofe). De dakloze Palestijnse vluchtelingen kwamen terecht op de Westoever, in de Gazastrook en in de landen aan de grenzen van de nieuwe staat Israël.

In 1950 besloot het parlement van de jonge staat Israël het staatsburgerschap te verlenen aan elke Jood die dit wilde. Iedereen met een Joodse grootouder kwam voor het staatsburgerschap in aanmerking. Op dit moment wordt de Wet op de Terugkeer gebruikt om Joden over te halen die, althans volgens Israël , gevaar lopen in de landen die zij als hun thuis beschouwen. Het belangrijkste doel is de Joodse bevolking van Israël te doen groeien en meer overwicht te creëren op de niet-joodse bevolking die als een demografische bedreiging wordt gezien. Deze wet houdt zowel de bezetting in stand, als de afwezigheid van recht.

Wij zijn verenigd in ons protest; als wereldwijde progressieve Joodse beweging verwerpen wij het idee van ‘terugkeer’ en doen wij afstand van enig ‘recht’ op de ‘Joodse Staat’.

Ik …. verklaar dat ik als Jood en als burger van …. de Israëlische Wet op de Terugkeer verwerp.

Waarom?

  • Deze wet biedt mij het Israëlische staatsburgerschap aan. Ik kan dit aanbod niet accepteren zolang de Palestijnse vluchtelingen het recht om naar huis terug te keren wordt onthouden.
  • Deze wet draagt bij aan de ongelijkheid tussen Israëli’s en Palestijnen en staat de mogelijkheid voor een rechtvaardige vrede in de weg.
  • De staat Israël vertegenwoordigt niet alle Joden in de wereld en staat niet voor de Joodse identiteit die uitgaat van de gelijkheid en de waarde van elk mensenleven.
I would like to stay anonymous (no name shall be displayed)
Sign it